ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ announcement gif
เลขที่บัญชีธนาคารเพื่อโอนค่าสมัครการประชุมมีการปรับเปลี่ยนใหม่ ขอให้โอนเงินค่าสมัครการประชุมเข้า 
บัญชีชื่อ: สมาคมศิษย์เก่าวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา
บัญชีเลขที่ : 337-0-15223-1
ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนช้างเผือก นครราชสีมา


การประชุมเชิงปฏิบัติการ "การพยาบาลวิกฤตฉุกเฉินในภาวะหัวใจขาดเลือด" วันที่ 18-20 กรกฏาคม 2561