รายละเอียดที่พัก

แนะนำห้องพักสำหรับผู้เข้าร่วมประชุม
     1. โรงแรม V-One 
         ห้องพัก Golden  รวมอาหารเช้า 1,500 บาท
         ห้องพัก Silver  รวมอาหารเช้า 1,200 บาท
         ห้องพักแบบ Apartment  ไม่รวมอาหารเช้า 650 บาท
         เบอร์โทรศัพท์ : 044-342-444
         Link website : http://www.v-onehotelkorat.com/
     2. โรงแรมสบายโฮเทล
         ห้องพัก  รวมอาหารเช้า 800 บาท
         เบอร์โทรศัพท์ : 044-295-999 (อัตโนมัติ) มือถือ 08-9949-9848
         Link website : http://www.sabaihotelkorat.com/
     3. โรงแรมสุขมาสก์ภิรมย์
         ห้องพัก  รวมอาหารเช้า 800 บาท
         ห้องพัก 3 คน  รวมอาหารเช้า 1,000 บาท
         ห้องสูท  รวมอาหารเช้า 1,200 บาท
         เบอร์โทรศัพท์ : 044-342-159 มือถือ 09-6886-4969
         Link website : http://www.sukkhamaspirom.com/
     4. ดิ โอเชียน เรสซิเดนซ์
          ห้องพักแบบ Apartment  ไม่รวมอาหารเช้า 400 บาท
          เบอร์โทรศัพท์ : 044-276-644
     5. โรงแรมสีมาธานี
          เบอร์โทรศัพท์ : 044-213-100
          Link website : https://www.simathani.com/
     6. โรงแรมฟอร์จูน นครราชสีมา
          เบอร์โทรศัพท์ :  044-079-900

หมายเหตุ : กรุณาติดต่อรายละเอียดกับทางโรงแรมด้วยตนเองและแจ้งกับทางโรงแรมว่ามาเข้าร่วมประชุมกับทางวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี นครราชสีมา